1 I begynnelsen av Elohiyms forberedelse av himlene og jorden–2 jorden har vært øde og tom, og mørke er over dypets overflate, og Elohiyms Ånd flagrer over vannene, 3 og Elohiym sa: La lyset være! og lys er. 4 Og Elohiym så lyset at det er godt, og Elohiym skiller mellom lyset og mørket, 5 og Elohiym kalte til lyset: ‘dag’, og til mørket kalte han: ‘natt’. og det er en kveld, og det er en morgen, en dag.
6 Og Elohiym sa: La det være en utvidelse midt i vannet, og la det skille mellom vann og vann. 7 Og Elohiym gjorde hvelvingen, og den skiller mellom vannet som er under hvelvingen, og vannet som er over vidstrakten; og det ble slik. 8 Og Elohiym kalte himlene til utvidelsen; og det er en kveld, og det er en morgen–dag andre. 9 Og Elohiym sa: La vannet under himmelen samles på ett sted, og la det tørre land sees! Og det ble slik. 10 Og Elohiym kalte til det tørre: ‘jord’, og til samlingen av vannet kalte han hav. og Elohiym så at det er godt.