Hebraisk: Bereshit (i begynnelsen)

Gresk: Génesis

Torahens første bok