Hebraisk: Dabar (Ordene til Moses)

Gresk: Deuteronómion (Den andre loven)

Torahens femte bok