“Engage Now skal være en Guds tjener og virke som en katalysator for å vekke opp skapningen til sin Gudgitte hensikt, og til gå dypere inn i både individuell og fellesskapelig hensikt. Gjennom mediekommunikasjon og initiativ løftes budskapet om Guds rike frem. Håpet føder frem ønsket om å reise seg til et høyere kall og en større hensikt, noe som fører til helbredelse og forløsning – forberedelsen for en bedre framtid nå.”

Visjon

“Guds folk fullstendig engasjert i Guds rike.”

Oppdrag

“Å forløse Guds folk til fullstendig engasjement i Guds rike.”

Strategi

Engage Now heier på forløpere og byggere for å løfte opp lyset og sette en standard for Guds folk. Gjennom initiativ formidler forløpere og byggere visjonen om Guds rikes tanke og inspirerer mennesker til å stige inn i sanne Guds rike liv. Mediaspredning brukes til utrustning og for å spre budskapet og inspirere massene. Engage Now søker også å utruste individer og fellesskap gjennom mediabruk.

Forløpere

“… dere er varselsmenn …” Sak. 3:8

Enkeltmennesker som åpner dører for andre til å stige inn i kall og arv. En forløper er ofte en enkel stemme på markedsplassen, som er merket med en Gudgitt salvelse og autoritet til å dele et budskap og kalle mennesker til respons og handling.

Byggere

Enkeltmennesker, grupper og fellesskap som vedvarende engasjerer seg geografisk, demografisk eller innenfor domener og sfærer med den hensikt å se Guds rike fremmet og etablert. De etterjager Guds tilstedeværelse, Guds ord og hans veier i sine uttrykk og engasjement, hvor det stadig næres et voksende uttrykk av Guds rike komme på jorden.

Fellesskap

Engage Now er en katalysator med hensikt å hjelpe mennesker, fellesskap og nasjoner inn i sin Gudgitte hensikt. Selv om Engage Now kan forme en type identitet, er hensikten at initiativ og samlinger er fullstendig fristilt og fundamentert på Gud, Hans ord og Hans veier, hvor Guds herlighet stråler ut. Initiativ og andre frukter av Engage Now kan beholde relasjonell knytning til Engage Now, men skal juridisk, strukturelt og på alle andre måter være frie til å vokse og utvikles i Guds hensikt.

Engage Now ble født i Sveits i 2012. Ansvarlig for initiativet er Sindre Værnes.