Finnes sannhet? Med utgangspunkt i vårt første premiss blir jo dette en følge. Jesus sa at han er sannheten. Ordet som skapte alt er altså selve sannheten. Fra hebraisk har vi ordet ’emeth’ som oversettes fast, etablert,
sannhet, trofast, stabilitet, pålitelig og vedvarende. Fra gresk har vi ordet aletheia som oversettes objektivt, sant, i virkeligheten, sikkert og faktisk. Med Skriften som veileder er det klart at sannhet finnes. Videre lærer vi at sannheten er en person, med følgen at sannheten er relasjonell. Samtidig som den er relasjonell er den en absolutt referanse, objektiv, etablert og pålitelig. Pilatus uttrykte det velkjente spørsmålet da Jesus stod for retten: «Hva er sannhet?» Mange har stilt det samme spørsmålet, men ikke alle er villige til å erkjenne hva som er sannhet.

Sannhet eksisterer. Vi finner den i det åndelige, i det sjelelige og det legemlige. Vi har full frihet til å være uenige, men konsekvensen rammer oss selv, siden vi da stiger ut av det som definerer våre liv. Uten sannhet
vandrer vi i mørke. Der er det forvirring, død, ødeleggelse, håpløshet og tomhet.

Sannhetens kjerne er at absolutter finnes fordi Gud eksisterer. Skaperverket er bygget på dette fundamentet. Dermed kan vi også forvente å finne mye åpenbaring av Gud i selve skaperverket. Dette gjør det desto viktigere å kjenne Gud som den han virkelig er, fordi vi da kan leve et liv i harmoni med sannhet, ikke i utakt og konflikt.