Det har blitt sagt at verdi forplikter. Å være skapt i Guds bilde gjør mennesket til noe unikt i skaperverket. Den verdien vi har ved å være Guds bilde, fører sammen med våre evner, til et ansvar. Det handler i bunn og grunn om vår kapasitet til å gi respons og forvalte det underfulle vi besitter. På engelsk har vi ordet responsibility som beskriver en evne til å gi respons.

Vårt ansvar er i opprinnelsen Guds gave til mennesket, slik at vi kan uttrykke vår kjærlighet til Gud, mennesker og skaperverket gjennom våre liv. Ansvar er dermed en positiv mulighet, ikke en byrde. En annen måte å se ansvar på er å bruke ordet potensiale. Gud skapte mennesket for å være dets kilde til alt det gode. Når vi kjenner sannheten, ligger vårt potensiale i å leve opp til det vi forstår, altså å ta ansvar. Vi kommer inn i verden som verdifulle mennesker, men også uskyldige og umodne. Dermed ligger ingen ansvar på et nyfødt barn. Barn fødes og skal først lære å være før de kan gjøre noe. Etter som de vokser i sin identitet og får opplæring skapes en ramme for deres potensiale. Mennesker som vokser opp i sannhetens lys, blir istandsatt til et liv i frihet. Siden vi er skapt for å vandre i tro og kjærlighet er det ingen automatikk i dette. Ethvert individ må selv velge å gi respons og ta ansvar. Det er mange faktorer som spiller inn her, men det Gudgitte potensialet er noe alle har.