Livssynsgrunnlag

Livssyn – hvordan tenker du?

Prøv deg på 126 spørsmål og utsagn som vil hjelpe deg å identifisere hvilket av de grunnleggende livssyn du er nærmest.

Verdensbilde (enkel) Hvor nært skriften tenker du?

Verdensbilde (utvidet) Hvor nært skriften tenker du? [KOMMER]

Individ

De fem tjenestegavene

50 spørsmål og utsagn som vil hjelpe deg å lære mer om hvordan du er utrustet.