Velkommen til Tjenestegavene

Efeserne kapittel 4 nevner fem ulike gaver som er gitt av Gud med den hensikt å bygge Guds legeme, de utkalte, som også kalles ekklesia. Dette er de som er kalt ut av mørket og inn i lyset, altså inn i Guds evige hensikt. Sammenhengen til tjenestegavene er at de har sin kilde i Guds eget vesen. De var alltid ment å fungere i samfunnet, men nå forløses de i Guds folk.

Du vil få en rekke utsagn som du må ta stilling til. De er ment å hjelpe deg å klargjøre hvilke av de fem gavene som potensielt er dine sterkeste. De fem gavene er apostel, profet, evangelist, hyrde og lærer.

Som med alle slike tester må du selv ta ansvar for informasjonen du får. Dette kan gi grunnlag for videre studier og læring slik at du kan komme dypere inn i Guds hensikt for ditt liv.

Du vil få en oppsummering av resultatet sendt til epostadressen du oppgir.

Lykke til!

Navn
Epost
Jeg tenker ikke på meg selv når jeg hjelper andre
Oppstart av noe nytt inspirerer meg
Jeg ser meg selv som en budbringer
Å skape kultur er noe jeg liker
Jeg opplever ofte at jeg går mot strømmen
Jeg liker å lære fra fortiden
Når jeg har en ide vil jeg gjerne få i gang en bevegelse rundt den
Jeg er komfortabel med det abstrakte
Jeg er fremtidsorientert
Jeg trives med forskning
Jeg kjenner behov for å beskytte og forsvare andre
Jeg liker å dele min innsikt med andre
Jeg søker det gode for alle
Jeg er ekte og innlevd når jeg kommuniserer
Å være instruktør ligger for meg
Jeg bruker mye tid til å tenke og filosofere
Jeg er en entreprenørtype
En innovativ ide må implementeres
Jeg går ofte inn i en slags foreldrerolle i mine relasjoner
Jeg er observant
Jeg søker ofte å skape fred og harmoni
Jeg ønsker å slåss for en viktig sak
Det er vanskelig for meg å gå på kompromiss med min overbevisning
Det ligger naturlig for meg å engasjere meg med mennesker som har det vanskelig
Jeg trives med å være budbringer
Å vinne andre over til det jeg selv tror, er naturlig for meg
Jeg kjenner et kall til å få mennesker tilbake til Gud og sannhet
Jeg trives med å undervise
Jeg liker å tolke og finne mening.
Jeg liker å hjelpe andre
Måten jeg tenker på oppleves som revolusjonær
Jeg lengter etter at andre skal bli helbredet og istandsatt
Jeg lengter etter reformasjon
Det mellommenneskelige er naturlig for meg
Jeg er en historieforteller
Jeg liker markedsføring og salg
Pionerarbeide er naturlig for meg
Jeg oppleves som inspirerende
Jeg liker å forme meninger
Jeg brenner for å dele evangeliet om Guds rike med andre
Et gudgitt kall trenger handling
Jeg ser hva som må endres
Jeg oppleves som kunnskapsrik
Jeg liker å løse problem
Andre kommer til meg når de trenger hjelp
Jeg søker ofte å kommunisere budskapet mitt gjennom mine gaver
Jeg trives med rekruttering og mobilisering
Jeg er eventyrlysten
Jeg er relasjonell og søker fellesskap
Hvis noe er galt i en situasjon er jeg den om taler ut om det