Velkommen til Tjenestegavene

Efeserne kapittel 4 nevner fem ulike gaver som er gitt av Gud med den hensikt å bygge Guds legeme, de utkalte, som også kalles ekklesia. Dette er de som er kalt ut av mørket og inn i lyset, altså inn i Guds evige hensikt. Sammenhengen til tjenestegavene er at de har sin kilde i Guds eget vesen. De var alltid ment å fungere i samfunnet, men nå forløses de i Guds folk.

Du vil få en rekke utsagn som du må ta stilling til. De er ment å hjelpe deg å klargjøre hvilke av de fem gavene som potensielt er dine sterkeste. De fem gavene er apostel, profet, evangelist, hyrde og lærer.

Som med alle slike tester må du selv ta ansvar for informasjonen du får. Dette kan gi grunnlag for videre studier og læring slik at du kan komme dypere inn i Guds hensikt for ditt liv.

Du vil få en oppsummering av resultatet sendt til epostadressen du oppgir.

Lykke til!

Navn
Epost
Jeg brenner for å dele evangeliet om Guds rike med andre
Det er vanskelig for meg å gå på kompromiss med min overbevisning
Jeg liker å tolke og finne mening.
Jeg er en historieforteller
Jeg liker å lære fra fortiden
Jeg bruker mye tid til å tenke og filosofere
Jeg trives med å undervise
Andre kommer til meg når de trenger hjelp
Når jeg har en ide vil jeg gjerne få i gang en bevegelse rundt den
Oppstart av noe nytt inspirerer meg
Å vinne andre over til det jeg selv tror, er naturlig for meg
Jeg er ekte og innlevd når jeg kommuniserer
Jeg liker å løse problem
Et gudgitt kall trenger handling
Jeg lengter etter at andre skal bli helbredet og istandsatt
Jeg trives med forskning
Jeg er eventyrlysten
Jeg søker ofte å skape fred og harmoni
Jeg kjenner behov for å beskytte og forsvare andre
Jeg liker markedsføring og salg
Jeg er komfortabel med det abstrakte
Det mellommenneskelige er naturlig for meg
Jeg er observant
Jeg kjenner et kall til å få mennesker tilbake til Gud og sannhet
Måten jeg tenker på oppleves som revolusjonær
Det ligger naturlig for meg å engasjere meg med mennesker som har det vanskelig
Jeg ønsker å slåss for en viktig sak
Jeg liker å forme meninger
En innovativ ide må implementeres
Jeg er relasjonell og søker fellesskap
Jeg liker å hjelpe andre
Jeg trives med å være budbringer
Jeg søker ofte å kommunisere budskapet mitt gjennom mine gaver
Jeg ser hva som må endres
Hvis noe er galt i en situasjon er jeg den om taler ut om det
Jeg ser meg selv som en budbringer
Jeg er en entreprenørtype
Jeg lengter etter reformasjon
Å være instruktør ligger for meg
Pionerarbeide er naturlig for meg
Jeg oppleves som kunnskapsrik
Jeg oppleves som inspirerende
Jeg går ofte inn i en slags foreldrerolle i mine relasjoner
Jeg opplever ofte at jeg går mot strømmen
Jeg er fremtidsorientert
Å skape kultur er noe jeg liker
Jeg søker det gode for alle
Jeg tenker ikke på meg selv når jeg hjelper andre
Jeg liker å dele min innsikt med andre
Jeg trives med rekruttering og mobilisering