Velkommen til Tjenestegavene

Efeserne kapittel 4 nevner fem ulike gaver som er gitt av Gud med den hensikt å bygge Guds legeme, de utkalte, som også kalles ekklesia. Dette er de som er kalt ut av mørket og inn i lyset, altså inn i Guds evige hensikt. Sammenhengen til tjenestegavene er at de har sin kilde i Guds eget vesen. De var alltid ment å fungere i samfunnet, men nå forløses de i Guds folk.

Du vil få en rekke utsagn som du må ta stilling til. De er ment å hjelpe deg å klargjøre hvilke av de fem gavene som potensielt er dine sterkeste. De fem gavene er apostel, profet, evangelist, hyrde og lærer.

Som med alle slike tester må du selv ta ansvar for informasjonen du får. Dette kan gi grunnlag for videre studier og læring slik at du kan komme dypere inn i Guds hensikt for ditt liv.

Du vil få en oppsummering av resultatet sendt til epostadressen du oppgir.

Lykke til!

Navn
Epost
Jeg er en entreprenørtype
Jeg ønsker å slåss for en viktig sak
Når jeg har en ide vil jeg gjerne få i gang en bevegelse rundt den
Hvis noe er galt i en situasjon er jeg den som taler ut om det
Oppstart av noe nytt inspirerer meg
Et gudgitt kall trenger handling
Jeg ser hva som må endres
Måten jeg tenker på oppleves som revolusjonær
Jeg lengter etter reformasjon
En innovativ ide må implementeres
Jeg søker ofte å kommunisere budskapet mitt gjennom mine gaver
Jeg er eventyrlysten
Jeg liker å forme meninger
Jeg opplever ofte at jeg går mot strømmen
Jeg kjenner et kall til å få mennesker tilbake til Gud og sannhet
Jeg tenker ikke på meg selv når jeg hjelper andre
Å vinne andre over til det jeg selv tror, er naturlig for meg
Det er vanskelig for meg å gå på kompromiss med min overbevisning
Jeg er ekte og innlevd når jeg kommuniserer
Jeg trives med å være budbringer
Pionerarbeide er naturlig for meg
Jeg trives med rekruttering og mobilisering
Å skape kultur er noe jeg liker
Jeg er ekte og innlevd når jeg kommuniserer
Jeg er en historieforteller
Jeg liker markedsføring og salg
Jeg er relasjonell og søker fellesskap
Jeg er fremtidsorientert
Jeg liker å dele min innsikt med andre
Jeg liker å løse problem
Jeg ser meg selv som en budbringer
Jeg trives med forskning
Det mellommenneskelige er naturlig for meg
Jeg lengter etter at andre skal bli helbredet og istandsatt
Jeg søker det gode for alle
Jeg liker å hjelpe andre
Jeg oppleves som inspirerende
Jeg søker ofte å skape fred og harmoni
Det ligger naturlig for meg å engasjere meg med mennesker som har det vanskelig
Jeg er observant
Andre kommer til meg når de trenger hjelp
Jeg oppleves som kunnskapsrik
Jeg liker å tolke og finne mening.
Jeg trives med å undervise
Jeg bruker mye tid til å tenke og filosofere
Jeg liker å lære fra fortiden
Jeg kjenner behov for å beskytte og forsvare andre
Jeg er komfortabel med det abstrakte
Å være instruktør ligger for meg
Jeg går ofte inn i en slags foreldrerolle i mine relasjoner