Velkommen til Tjenestegavene

Efeserne kapittel 4 nevner fem ulike gaver som er gitt av Gud med den hensikt å bygge Guds legeme, de utkalte, som også kalles ekklesia. Dette er de som er kalt ut av mørket og inn i lyset, altså inn i Guds evige hensikt. Sammenhengen til tjenestegavene er at de har sin kilde i Guds eget vesen. De var alltid ment å fungere i samfunnet, men nå forløses de i Guds folk.

Du vil få en rekke utsagn som du må ta stilling til. De er ment å hjelpe deg å klargjøre hvilke av de fem gavene som potensielt er dine sterkeste. De fem gavene er apostel, profet, evangelist, hyrde og lærer.

Som med alle slike tester må du selv ta ansvar for informasjonen du får. Dette kan gi grunnlag for videre studier og læring slik at du kan komme dypere inn i Guds hensikt for ditt liv.

Du vil få en oppsummering av resultatet sendt til epostadressen du oppgir.

Lykke til!

Jeg er en entreprenørtype

Jeg ønsker å slåss for en viktig sak

Når jeg har en ide vil jeg gjerne få i gang en bevegelse rundt den

Hvis noe er galt i en situasjon er jeg den som taler ut om det

Oppstart av noe nytt inspirerer meg

Et gudgitt kall trenger handling

Jeg ser hva som må endres

Måten jeg tenker på oppleves som revolusjonær

Jeg lengter etter reformasjon

En innovativ ide må implementeres

Jeg søker ofte å kommunisere budskapet mitt gjennom mine gaver

Jeg er eventyrlysten

Jeg liker å forme meninger

Jeg opplever ofte at jeg går mot strømmen

Jeg kjenner et kall til å få mennesker tilbake til Gud og sannhet

Jeg tenker ikke på meg selv når jeg hjelper andre

Å vinne andre over til det jeg selv tror, er naturlig for meg

Det er vanskelig for meg å gå på kompromiss med min overbevisning

Jeg er ekte og innlevd når jeg kommuniserer

Jeg trives med å være budbringer

Pionerarbeide er naturlig for meg

Jeg trives med rekruttering og mobilisering

Å skape kultur er noe jeg liker

Jeg er ekte og innlevd når jeg kommuniserer

Jeg er en historieforteller

Jeg liker markedsføring og salg

Jeg er relasjonell og søker fellesskap

Jeg er fremtidsorientert

Jeg liker å dele min innsikt med andre

Jeg liker å løse problem

Jeg ser meg selv som en budbringer

Jeg trives med forskning

Det mellommenneskelige er naturlig for meg

Jeg lengter etter at andre skal bli helbredet og istandsatt

Jeg søker det gode for alle

Jeg liker å hjelpe andre

Jeg oppleves som inspirerende

Jeg søker ofte å skape fred og harmoni

Det ligger naturlig for meg å engasjere meg med mennesker som har det vanskelig

Jeg er observant

Andre kommer til meg når de trenger hjelp

Jeg oppleves som kunnskapsrik

Jeg liker å tolke og finne mening.

Jeg trives med å undervise

Jeg bruker mye tid til å tenke og filosofere

Jeg liker å lære fra fortiden

Jeg kjenner behov for å beskytte og forsvare andre

Jeg er komfortabel med det abstrakte

Å være instruktør ligger for meg

Jeg går ofte inn i en slags foreldrerolle i mine relasjoner