Et premiss er en forutsetning for noe annet. Ordet kommer fra det latinske proemissus eller proemitto som betyr å gå foran eller å sende foran. Premiss vil dermed danne grunnlaget for andre logiske følger.

Når vi snakker om livets store spørsmål er det essensielt at vi har de rette premissene, ellers vil konklusjonen bli feil. Her vil du få presentert grunntrekk i de premissene eller forutsetningene som Skriften legger til grunn for vår eksistens. De er historisk bekreftet og gyldigheten er prøvd og funnet å virke på alle livets områder over hele verden.

Her får du presentert fem ulike premiss, hvor det første er det viktigste. De andre vil bygge på det første.

De fem premissene for vår eksistens er:

  1. YHVH Elohiym (Gud)
  2. Sannhet
  3. Mennesket
  4. Ansvar
  5. Skaperverket