Fra Gud først skapte og fortalte Adam og Eva hva han satte dem til, har forvaltning vært sentralt. Det ligger noe voldsomt i ordet fordi det handler om å se synergien av Guds enorme potensiale sammen med menneskets enorme potensiale i Gud. Dette samarbeidet skulle ha sin begynnelse i Edens hage. Bare Gud vet hva han drømte om å gjøre sammen med menneskene?

Dette potensialet ligger der fremdeles, for alle som vandrer sammen med Gud. Hans kreativitet, kjærlighet, visdom og kunnskap er en ubegrenset kilde til å skape. Når vi søker å lære oppdager vi kunnskap og visdom – vi får kjennskap. Vi bruker ofte ordene vitenskap, teknologi, forretning og utvikling når vi beskriver det som skjer i denne sfæren. Entreprenørskap er naturlig for Gud og mennesker. Innovasjon, det å gjøre nye ting, er et skaperuttrykk.

Forvaltning er dermed et av de største samfunnsuttrykkene vi har. Potensialet her er enormt.

Gud som Skaper er den ultimate modellen i denne sfæren. Gjennom sin visdom og kreativitet boblet det over med en uendelig mengde unike uttrykk. Disse var manifestasjoner av dybden av forståelse, innsikt og kunnskap, koblet med kjærlighetens motivasjon. Gjennom sitt forvalterskap ble skaperverket oversvømt av velsignelser.

Forskning og utvikling handler om å stige inn i forståelsen av skaperverket og dets hensikt. Gjennom forretning og teknologi manifesteres og spres nyskapning og den samme gleden Gud hadde ved tidenes opprinnelse. Hensikten er å være en velsignelse for andre og å ære Gud. Vi ser ofte at Gud forsørger mennesker gjennom at de investerer seg selv på et område og forvalter det. Dette kan være fiskeri, gårdsdrift, tjenestenæring, bakeri, dagligvarehandel, snekker, budbringertjeneste, forfatter, lærer og så veldig mye annet. Disse er knyttet til våre gaver og utrustning, kallet fra Gud og kjærlighetens uttrykk.

Det er viktig at forvalterskap alltid knyttes til samfunnet med Gud, hans visdom og kjærlighet, slik at uttrykkene alltid er i henhold til Guds rike.