Media er et samlebegrep på samfunnsuttrykk som har fokus på relasjon, både gode og vonde. Media er en bærer av den relasjonelle tilstanden i et samfunn. Dermed kan det være både oppbyggende og nedbrytende. I seg selv er media og kommunikasjon ikke-moralsk, men fordi det alltid er knyttet til en kilde kan moral og verdi tilskrives. Gud har gjennom alle tider brukt ulike uttrykk for å åpenbare seg selv og sine hensikter.

Media og kommunikasjon brukes på alle livets områder. Her ligger enormt potensiale og mange vet å bruke det. Media vil aldri være noe nøytralt. Dermed er det viktig å være tydelig i all kommunikasjon. Husk at det å stå for sannhet ikke er nøytralt i den verden vi lever i.

Media er ofte en kombinasjon av budskap, kreativitet og energi, noe som gjør at det kan ha enorm påvirkning gjennom å nå et bredt spektrum av sanser i mennesket.

Den relasjonelle Gud er en som kommuniserer. I skaperverket har Han gjort dette på mangfoldig vis. Selve skaperverket er et medium Gud bruker for å tale om seg selv. Et medium er dermed bærer av et budskap eller en mening. Gud er god og dermed settes standarden for kommunikasjon, at den skal formidle det gode, eller visdom og kjærlighet som vi har lært tidligere.

Media skal bygge relasjoner og brukes til å uttrykke relasjonelt verdifullt innhold. Dermed har det en rolle i disippelgjøring og det å nå alle mennesker med de gode nyhetene om Guds rike.

Media er en unik sfære hvor innhold og innovasjon integreres. Jesus ble født i kjøds lignelse for å kommunisere hvem Faderen er i verdens mørke. Dette gir media enorm mulighet til å påvirke.

Skriften er nedskrevet og bevart ved bruk av media. Verden er full av uttrykk som bærer forskjellig innhold. På markedsplassen dukker det stadig opp nye kreative uttrykk. For Guds folk er det vesentlig å forstå hjertet til media og kommunikasjon. Disse er direkte bundet til Guds eget vesen. Godhet og herlighet, rettferdighet og hellighet skal alle strømme gjennom innholdet som bæres fram. Media er også en unik måte å ære Gud på fordi kreativitet er så sentralt. Det handler om å herliggjøre Skaperen.