Engage Now er en erklæring om at tiden er nå. Det handler om å se Guds evige hensikter etablert og føre mennesker inn i den nærheten til Far som var tiltenkt oss mennesker. I Guds rike er der muligheter. Når Jesus krones som konge og vi overgir oss til hans herredømme, da kommer vi også under hans Ånds ledelse. I mangfoldet av kreative uttrykk lærer vi å vandre i Herrens ledelse. I det store bildet er vi alle del av en enorm bevegelse hvor Guds rike vokser inne i hver enkelt. Samtidig leder han mennesker inn i konkrete uttrykk. Initiativene her er lik frø som såes i jorden. Frøene inneholder DNA som er ment å sikre kvaliteten på det som vokser opp. Så lenge man er trofast mot dette vil uttrykket bevares.

Her finner du en rekke initiativ, kanskje også noe som gir gjensvar i ditt eget liv. For hvert vil du finne ut hvordan du kan forholde deg til det og engasjere deg.