Gud skapte mennesket i sin egen lignelse. Ikke noe annet i skaperverket har fått denne unike rollen. Basert på de to første premissene, finner vi solide argument som bekrefter at mennesket er i en særstilling på så mange vis. Leser vi Skriften, blir det klart at deter noe spesielt ved å være skapt i Guds bilde. Vi er som en projeksjon av den gode Gud, satt til å leve på jorden, nært knyttet til ham.

Vi er skapt i Guds bilde og gitt evner og kapasitet til å leve i relasjoner. Fordi Gud skapte oss i sitt bilde, lærer vi også hvor høyt han setter verdien av våre egne valg. Kjærligheten har sin opprinnelse i individet. Gud viser enorm respekt for menneskenes potensiale til å regjere egne liv. I samfunnet med hverandre er det viktig at vi også gjør det samme. Ofte er vi så tilbøyelige til å ville kontrollere andre og fjerne deres verdi som likeverdige. Dette er noe av det sentrale Gud måtte gjøre noe med. Som i historien med Kain og Abel ser vi at med Kains synd kom også behovet for å kontrollere andre. Han gjorde dette ved bruk av makt. Sant menneskeverd blir noe vesentlig som vi må ta tak i. Når vi skal gjøre disipler av nasjonene ligger dette sentralt, nettopp fordi Jesus ga sitt liv for å sette oss fri fra den synd som også ønsker å kontrollere andre mennesker. Sammen med dette må vi forstå hvordan mennesker utvikles, fra umodenhet til modenhet. Dette er igjen sentralt i vår forståelse av evangeliet om Guds rike. Relasjoner bygget på kjærlighet fordrer at vi forvalter våre liv slik at karakter bygges.