«For mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk.» (Jes 56:7c)

Da Moses hadde vært i Guds nærvær strålte hans ansikt. Den himmelske herligheten fikk en landingsplass på jorden og det ble merket. Radiance handler om et fokus på den evige Jeg er, YHVH. Radiance er fyrtårn i åndsrommet, åndelige høyder hvor lovprisning og bønn er sentrale. Vi erkjenner at kampen står i dette åndelige territoriet over våre nasjoner og hengir oss til å løfte opp Guds navn.