«Og disse (Berøerne) var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot ordet med all godvilje, og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik det ble sagt.» (Apg 17:11)

Alle mennesker har det endelige ansvaret for hvordan de lever sine liv. Vi må alle lære å dømme rett i spørsmål om lære. Det er en vekstprosess.

Berøerne handler om å søke Guds åpenbaring og visdom, å skille ånder og forstå hvilke kilder vi får vår lære fra. Dette fordrer dialog, hvor vi i lys av Ordet lærer å sette sammen Guds lære slik at den får gjerninger som ærer Gud.

[Under utvikling]