Her står vi ved kjernen av Guds evige hensikt, nettopp fordi det er et uttrykk av hvem Han er i sitt eget vesen. Det er det nærmeste og mest intime, samtidig som det er bildet på en enorm visjon som innbefatter hvert eneste menneske i Guds rike. Familie er Guds hjerte. Individet var ikke nok.[1] Det måtte være noe mer, noe relasjonelt som var selve uttrykket for hvem Gud er. Overfor mennesket har Gud sagt at han er både en far og en mor. Han er ikke mann eller kvinne selv om Skriften for det meste bruker hannkjønn når han beskrives. Den hellige ånd beskrives som hunnkjønn i den hebraiske grunnteksten. Både mannen og kvinnen er gjort i Guds bilde.

Ut av familier vokste folkeslagene og nasjonene. Som med individet ser vi at i familien legges hele grunnlaget for Guds store hensikt. Her disippelgjøres nasjonene, hvis herlighet skal bæres foran kongenes Konge. Individ og fellesskap finner sammen i familien, dette vakre uttrykket for hvem Gud er.

Familien er et unikt uttrykk for hvem Gud er. Her er unike individuelle relasjoner satt i en spesiell sammenheng. Nærhet og eksponering hører til i familien. Det er her potensialet for intime relasjoner er størst. Denne gjennomsiktigheten og eksponeringen gjør også familien til det ideelle stedet for å bygge det fundamentale. Ekteskapet står i kjernen av familien. Dette er en pakt som inngås mellom en mann og en kvinne, altså to unike individer. Ekteskapet er en åndelig entitet som inkluderer Gud. Selv om ekteskapet i mange nasjoner også har et rettsvern, så er selve pakten en åndelig pakt.

Mannen og kvinnen har helt lik verdi, fordi de begge er mennesker. Derimot har de ulike roller. Biologisk kan vi observere forskjeller. Sjelelig fungerer også menn og kvinner ulikt. Det finnes bare to kjønn og disse er mann og kvinne. Menn vil typisk gi karakter til det vi kaller maskulinitet, mens kvinner typisk gir karakter til det vi kaller feminitet. Kjønnsidentiteten er en åndelig entitet, men også biologisk identifiserbart.

Ekteskapets hjerte er gjensidig overgivelse og kjærlighet mellom partene. Innad er det alltid inkluderende, mens det også skapes klare grenser som gjør relasjonen eksklusiv. Fordi Gud definerer ekteskapet som ett kjød, deles ikke kjødelig intimitet med andre. Ekteskapet holdes rent og bygges sterkt ved trofasthet.

En klar gudgitt hensikt til familien som kommer gjennom ekteskapet er mangfoldiggjøring. Kjærligheten som får uttrykk gjennom kroppslig nærhet og seksuell omgang skaper nytt liv. Rammen som skaper barn er ment å være det tryggeste stedet, hvor godhet finnes over alt.

I familien skjer også den kritiske overføringen mellom generasjoner. Her kan en altså bygge, oppdra og utdanne, sende videre og velsigne. Det handler om å føre mennesker, familier og nasjoner inn i sin arv.

Familien er også et uttrykk for Guds evige og fellesskapelige hensikt, at mennesker med Guds Ånd i sitt indre lever i slikt fellesskap at de blir den komplementære delen av Gud selv.