Denne oversettelsen fra de hebraiske og greske skriftene tar utgangspunkt i Young’s Literal Translation og Strong’s Concordance. Den har større vekt på mening enn på tekstflyt, slik at leseren får ansvar for å granske skriftens innhold og ta det i eie.

TaNaKh

(1) Begynnelsen (Torah)

(2) Utgangen (Torah)

(3) Han kalte (Torah)

(4) Ødemarken (Torah)

(5) Ordene (Torah)

(6) Josva (Nevi’im)

(7) Dommerne(Nevi’im)

(8) Rut(Ketuvim)

(9) Samuel (1)(Nevi’im)

(10) Samuel (2)(Nevi’im)

(11) Konger (1)(Nevi’im)

(12) Konger (2)(Nevi’im)

(13) Krøniker (1)(Ketuvim)

(14) Krøniker (2)(Ketuvim)

(15) Esra(Ketuvim)

(16) Nehemja(Ketuvim)

(17) Ester(Ketuvim)

(18) Job(Ketuvim)

(19) Salmer(Ketuvim)

(20) Ordspråk(Ketuvim)

(21) Forkynneren(Ketuvim)

(22) Sangenes sanger(Ketuvim)

(23) Jesaja(Nevi’im)

(24) Jeremia(Nevi’im)

(25) Klagesangene

(26) Esekiel(Nevi’im)

(27) Daniel

(28) Hosea(Nevi’im)

(29) Joel(Nevi’im)

(30) Amos(Nevi’im)

(31) Obadya(Nevi’im)

(32) Jona(Nevi’im)

(33) Mika(Nevi’im)

(34) Nahum(Nevi’im)

(35) Habakkuk(Nevi’im)

(36) Sefanja(Nevi’im)

(37) Hagai(Nevi’im)

(38) Sakarja(Nevi’im)

(39) Malaki(Nevi’im)