Denne oversettelsen fra de hebraiske og greske skriftene tar utgangspunkt i Young’s Literal Translation og Strong’s Concordance. Den har større vekt på mening enn på tekstflyt, slik at leseren får ansvar for å granske skriftens innhold og ta det i eie.

01 Begynnelsen

02 Utgangen

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Obadya

32

33 Mika

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66