Denne oversettelsen fra de hebraiske og greske skriftene tar utgangspunkt i Young’s Literal Translation og Strong’s Concordance. Den har større vekt på mening enn på tekstflyt, slik at leseren får ansvar for å granske skriftens innhold og ta det i eie.