Hebraisk: ḥāzôn naḥûm (visjonen til Nahum) Nahum = ‘trøst’