Nasjoner er Guds oppfinnelse. Gjennom tidene har vi over hele verden sett individ, familier, stammer og folk vokse frem til modne nasjoner. Som Israel ble gitt geografisk område har også nasjonen Norge fått tildelt et område av Gud.

I Skriften lærer vi Guds veier for nasjoner. Et av de mest grunnleggende elementene for en nasjon er å definere seg gjennom grunnlegende lover. Nasjoner som fødes under Gud vil alltid ha et fokus på Guds verdier. Norge har en lang tradisjon med lover bygget på Guds verdier, og helt fra begynnelsen har de vært sentrale i vernet over folket. Dette gjelder både internt i forhold til myndigheter og eksternt i forhold til å bevare nasjonens identitet blant alle andre.

Norges Grunnlov er et lovdokument som erkjenner Guds hensikter. Der legges det opp til tydelig maktfordeling, man erkjenner individets suverenitet og rett til selvstendighet. Det erkjennes også at Skriftens livssyn er det rammeverket som vil bevare vår nasjon.

Grunnlovsbevegelsen handler om å vekke opp igjen folkets forståelse av hvor viktig det er å stå for dette grunnlovsvernet. Det er Guds gave til våre landsfedre og vi gjør vel i å vokte den. Samtidig må denne verdsettelsen også føre til aktiv refleksjon og handling i forhold til daglig virke og valg i kommune, fylke og storting.

Nettside: https://www.grunnlovsbevegelsen.no