Oversikt | Forrige bok | Neste bok

Hebraisk: ḥāzôn ʿōḇaḏyâ (Synene til Obadja) Obadja = ‘tjener av YHVH’

Obadya v1.0

Obadya 1

1 Så sier Adonai YHVH, til Edom: Vi har hørt et rykte fra YHVH, og en ambassadør ble sendt blant hedningefolkene: Stå opp, ja, la oss reise oss mot henne til strid!

2 Se, liten har jeg gjort deg blant hedningefolkene, foraktet er du meget. 3 Ditt hjertes stolthet har løftet deg opp, du som bor i klippefjell! (en haug er hans bolig; han sier i sitt hjerte: Hvem vil føre meg ned til jorden? ‘)

4 Dersom du går opp som en ørn, og om du setter ditt rede mellom stjerner, da fører jeg deg ned derfra, sier Herren. 5 Om tyver har kommet inn til deg, om nattens ødelegger, hvor er du blitt utryddet! Stjeler de ikke tilstrekkeligheten deres? Hvis samlere er kommet inn til deg, lar de da ikke sanke igjen?

6 Hvor er Esau blitt ransaket! Hans skjulte ting strømmet ut, 7 Til grensen har du sendt alle dine allierte; glemte deg, seiret over deg, har dine venner, ditt brød gjør de en snare under deg, det er ingen forstand i ham!

8 Er det ikke på den dag, sier YHVH, at jeg har utryddet de vise fra Edom og forstanden fra Esaus berg? 9 Og dine mektige ble nedbrutt, Teman, så hver eneste av Esaus berg er utryddet. 10 Til slakt, til vold mot din bror Jakob, tildekke deg skam, og du skal bli utryddet til evig tid.

11 På den dag du står imot, på den dag da fremmede fanger hans hær, og fremmede har gått inn i hans porter, og for Jerusalem har kastet lodd, ja, du er som en av dem! 12 Og du ser ikke på din brors dag, på hans fremmedgjørings dag, og du gleder deg ikke over Judas barn, på deres ødeleggelses dag, og gjør ikke din munn stor på en dag nød.

13 Gå ikke inn i mitt folks port på dens ulykkesdag, og se heller ikke på dets ulykke på dens ulykkesdag, og send ikke ut mot dets hær på dens ulykkesdag! 14 Stå ikke ved bruddet for å utrydde dets unnkomne, og overgi dets levning på en nødens dag.

15 For YHVHs dag er nær for alle hedningefolkene; som du har gjort, er det gjort med deg, din gjerning vender tilbake på ditt eget hode.

16 For likesom dere har drukket på mitt hellige berg, drikker alle hedningene bestandig, og de har drukket og svelget, og de er blitt som de ikke har vært. 17 Og på Sions berg er det unnslippe, og det skal være hellig, og Jakobs hus skal ta sin eiendom i eie. 18Og Jakobs hus skal være en ild, og Josefs hus en flamme, og Esaus hus til halm, og de skal brenne iblant dem, og de skal fortære dem, og det er ikke en rest av dem. Esaus hus, for YHVH har talt. 19 Og de tok landet i eie med Esaus berg, og lavlandet med filistrene, og de tok Efraims mark og Samarias mark og Benjamin med Gilead. 20 Og de bortførte av denne hæren av Israels barn, som er sammen med kana’anittene, til Sarfat, og de bortførte av Jerusalem som ligger sammen med Sefarad, ta byene i sør. 21Og frelsere drog opp på Sions berg for å dømme Esaus berg, og riket skal være til YHVH.