Oversikt | Forrige bok | Neste bok

Judas

1Judas, Jesu Kristi tjener, og Jakobs bror, til dem som er helliget i Gud Faderen og i Jesus Kristus holdt – kalt, 2godhet mot deg, og fred og kjærlighet bli mangfoldig!

3 Mine kjære, all flid med å skrive til dere om den felles frelse, jeg måtte skrive til dere og formane til å pine for den tro som en gang ble overgitt til de hellige, 4 For det kom inn noen upåaktete mennesker, som for lenge siden var skrevet til denne dommen, ugudelige, vår Guds nåde som forvandler seg til ugudelighet, og vår eneste Mester, Gud og Herre, Jesus Kristus, fornekter, 5 og for å minne eder om det, vil jeg, når I vet dette en gang, at Herren, et folk fra Egyptens land, har frelst, igjen ødela de som ikke trodde; 6 også sendebud, de som ikke bevarte sitt eget fyrstedømme, men overlot sin egen bolig til en stor dags dom, i evige lenker, under mørket har han bevart, 7 likesom Sodoma og Gomorra og byene omkring dem, på samme måte som disse, etter å ha overgitt seg til hor og fulgt etter annet kjød, er blitt satt foran et eksempel på evig ild, rettferdighetslidelse.

8 Likevel gjør de som drømmer om kjødet, virkelig urene, og herredømmet legger de bort, og verdigheter de taler ondt om, 9 Men Mikael, overbudet, da han med djevelen stridde og stridde om Moses’ legeme, våget ikke å føre en ondskapsfull dom, men sa: Herren irettesette deg! 10 og dette, så mange ting de ikke har visst, taler de ondt om; og så mange ting som naturlig (som de irrasjonelle dyrene) de forstår, i disse er de fordervet; 11 ve dem! For på Kains vei gikk de videre, og for Bileams svik mot lønn skyndte de seg, og ved Korahs motstrid omkom de.

12 Dette er i dine kjærlighetsfester forrevne steiner; fester sammen med deg, uten frykt og gjeter seg selv; skyer uten vann, av vind som bæres rundt; trær høstlige, uten frukt, to ganger døde, rotete opp; 13 ville havets bølger som fraskummer sin egen skam; stjerner som farer vill, for hvem mørkets dysterhet til evig tid har blitt bevart.

14 Og profetisk også til disse gjorde den syvende fra Adam, Enok, og sa: Se, Herren kom i sine hellige myriader, 15for å dømme alle og dømme alle deres ugudelige, for alle deres ugudelige gjerninger som de gjorde ugudelige, og angående alt det harde som taler mot ham, gjorde ugudelige syndere.’

16 Dette er knurrere, forkynnere; gå etter deres lyster, og deres munn taler store svulster, gir beundring til mennesker for profitt skyld; 17 Og dere, mine kjære, kom i hu de ord som er talt før av vår Herre Jesu Kristi apostler: 18 at de sa til dere: I den siste tid skal det være spottere, etter deres egne begjær av ugudelighet som går, 19dette er de som skiller seg ut, naturlige mennesker, uten Ånden.

20 Og dere, mine kjære, bygger dere opp på deres allerhelligste tro i Den Hellige Ånd og ber, 21 Bevar dere selv i Guds kjærlighet og vent på vår Herre Jesu Kristi miskunnhet til evig liv; 22 og vær vennlig mot noen, og dømme grundig, 23 og noen i frykt frelser dere fra ilden som river, og hater til og med kjortelen fra det flekkete kjødet, 24 og til ham som er i stand til å vokte dere uten å snuble, og sette dere i hans herlighets åsyn uflekkete, i glede, 25Den eneste vise Gud, vår frelser, er ære og storhet, makt og myndighet både nå og i alle evigheter! Amen.