Hebraisk: dinîyē’l (Daniel = ‘Elohim er min dommer’)