Welcome to your Bibelsk livssyn (utvidet)

Navn
Epost
Nasjonale myndigheter bør være direkte involvert i å avgjøre hvilke studenter som tar høyere utdanning, hvilke som går ut i arbeid og hvilke jobber de har.
Alle former for regjeringssubsidiert sosialisme kveler økonomisk vekst og velferd i en eller annen grad.
Kurs innen verdiforklaring og situasjonsetikk bør undervises til studenter i utdanningssystemet.
Så lenge myndighetene opererer i den hensikt Gud gav dem, er de velsignet av Gud.
Kristne bør engasjere seg i sosial rettferdighet eller omfordeling av økonomiske ressurser til de ufrelste fattige eller «de minste av disse» som beskrevet i Matteus 25:34-40
Nasjonale myndigheter bør finansiere skole-baserte helsestasjoner som inkluderer rådgivning om sikker sex.
Bibelen sier at penger er roten til alt vondt.
Å tjene så mye penger som mulig er viktigere enn å ha et godt rykte.
Individuell frihet vil fremmes og beskyttes av en verdensregjering lagt under FNs autoritet.
Fysisk og mentalt oppegående voksne som ikke arbeider, bør ikke beskyttes fra å lide konsekvensen av sine handlinger.
Dess mer en nasjons myndighet ligner et rent demokrati, dess mer uorden og forvirring finnes.
Det er statens ansvar å skape rikdom i en nasjon.
Vitenskap, historie, litteratur og andre evner og fakta innenfor utdanning, kan undervises uten et religiøst eller filosofisk grunnlag.
Når du studerer Bibelen i sin helhet, er det klart at Gud støtter et økonomisk system som bygges på privat eiendom, arbeidsetikk og personlig ansvar.
Å jobbe for at alle borgere skal ha så lik inntekt som mulig er en av myndighetens viktigste prioriteringer.
Nasjonale myndigheter må kreve at kun nasjonalt godkjente lærere kan undervise et barn i en opplæringssituasjon.
Nasjonale myndigheter må kreve at studenter består en nasjonal eksamen før de kan uteksamineres fra ungdomsskolen.
Under visse omstendigheter kalles kristne til å være ulydige mot lover gitt av myndighetene.
Kristne bør være fullstendig imot statlig lotteri med god grunn i både Bibelen og økonomisk tanke.
Et Gudgitt ansvar som ligger på myndigheten er å beskytte den rettferdige og straffe den onde.