Bibelsk Livssyn (enkel)

Hei, og velkommen til denne muligheten for å oppdage hvor bibelsk ditt livssyn er. Du vil få anledning til å gå gjennom en rekke utsagn / spørsmål som du så kan ta standpunkt til. Noen av spørsmålene tar vi standpunkt til hver dag, mens andre er litt fjernere.

Prøv så godt du kan å identifisere hva du selv tror og tenker, ikke å skape en illusjon av hva du burde tro eller tenke. Det beste er å få et bilde av virkeligheten slik at du selv kan ta ansvar for videre vekst og læring.

Du vil få 30 utsagn / spørsmål.

Dersom du legger inn epostadressen din vil du motta resultatet der også.

Lykke til!

Navn
Epost
Bibelen er grunnteksten vi kan bruke i alle livets uttrykk og områder.

Den evige Gud (YHVH) har skapt alt med en hensikt

Gud er et evig vesen, uten begynnelse og ende

Sannhet finnes og jeg kan kjenne den

Mennesket er unikt og skapt i Guds bilde

Fordi mennesket er skapt i Guds bilde er vi verdifulle, noe som gir oss ansvar for våre liv

Skaperverket er godt, men ligger i påvirkningen av det onde

Menneskets hensikt er å elske Gud, vår neste og oss selv

Min verdi som menneske er helt og fullt gitt av Gud

Alle mennesker har lik verdi

Gud er opphavet til all autoritet

Vi er gitt autoritet over egne liv for å gjøre Guds vilje

Mitt liv er ment å regjeres ved kjærlighet og sannhet

Samfunnslover lages best med utgangspunkt i de ti bud

Justis skal være upartisk og tar ikke side i en sak

Myndighetens rolle er å tjene folket

Teologiens fundament er den treenige Gud (YHVH)

Filosofi handler om både tro og fornuft

Psykologi handler om hele mennesket (ånd, sjel, sinn og legeme)

Sosiologi handler om den tradisjonelle familie, menigheten og myndighet

Myndighetens rolle er å håndheve loven (justis og beskytte vår frihet til å leve rettferdige liv)

Politikk handler om forvaltning i samfunnet

Etikk må bygges på moralske absolutter fra Skriften

Biologi har utgangspunkt i en Skaper og et skaperverk

Samfunnslover bygges på Gudgitte lover

Økonomi handler om forvaltning av eiendom

Historien handler om skapelse, fall og gjenopprettelse

Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, er den eneste veien til frelse og gjenopprettelse

Guds evige hensikt er en gjenopprettet jord hvor han bor sammen med menneskene

Livets hensikt er å leve i nær relasjon til Gud og å kunne kommunisere med ham