Bibelsk Livssyn (enkel)

Hei, og velkommen til denne muligheten for å oppdage hvor bibelsk ditt livssyn er. Du vil få anledning til å gå gjennom en rekke utsagn / spørsmål som du så kan ta standpunkt til. Noen av spørsmålene tar vi standpunkt til hver dag, mens andre er litt fjernere.

Prøv så godt du kan å identifisere hva du selv tror og tenker, ikke å skape en illusjon av hva du burde tro eller tenke. Det beste er å få et bilde av virkeligheten slik at du selv kan ta ansvar for videre vekst og læring.

Du vil få 30 utsagn / spørsmål.

Dersom du legger inn epostadressen din vil du motta resultatet der også.

Lykke til!

Navn
Epost
Bibelen er grunnteksten vi kan bruke i alle livets uttrykk og områder.
Den evige Gud (YHWH) har skapt alt med en hensikt
Gud er et evig vesen, uten begynnelse og ende
Sannhet finnes og jeg kan kjenne den
Mennesket er unikt og skapt i Guds bilde
Fordi mennesket er skapt i Guds bilde er vi verdifulle, noe som gir oss ansvar for våre liv
Skaperverket er godt, men ligger i påvirkningen av det onde
Menneskets hensikt er å elske Gud, vår neste og oss selv
Min verdi som menneske er helt og fullt gitt av Gud
Alle mennesker har lik verdi
Gud er opphavet til all autoritet
Vi er gitt autoritet over egne liv for å gjøre Guds vilje
Mitt liv er ment å regjeres ved kjærlighet og sannhet
Samfunnslover lages best med utgangspunkt i de ti bud
Justis skal være upartisk og tar ikke side i en sak
Myndighetens rolle er å tjene folket
Teologiens fundament er den treenige Gud (YHWH)
Filosofi handler om både tro og fornuft
Psykologi handler om hele mennesket (ånd, sjel, sinn og legeme)
Sosiologi handler om den tradisjonelle familie, menigheten og myndighet
Myndighetens rolle er å håndheve loven (justis og beskytte vår frihet til å leve rettferdige liv)
Politikk handler om forvaltning i samfunnet
Etikk må bygges på moralske absolutter fra Skriften
Biologi har utgangspunkt i en Skaper og et skaperverk
Samfunnslover bygges på Gudgitte lover
Økonomi handler om forvaltning av eiendom
Historien handler om skapelse, fall og gjenopprettelse
Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, er den eneste veien til frelse og gjenopprettelse
Guds evige hensikt er en gjenopprettet jord hvor han bor sammen med menneskene
Livets hensikt er å leve i nær relasjon til Gud og å kunne kommunisere med ham