Norge, du løper febrilsk rundt og leter etter svar – på feil sted. Du finner ikke veien framover før du vender deg tilbake til meg. Jeg er nasjonenes opprinnelse og er den eneste som har en evig hensikt for dem. Du driver hor med falsk lære og du selger deg selv på markedet for å få din egen vei, men den vil føre til din undergang. Vend om Norge! Det er nådetid og jeg søker deg for å helbrede deg. Jeg vil ikke la deg omkomme, for jeg vil ryste deg og la deg se mitt begjær etter deg. Du er utvalgt til å bære mitt budskap til verdens nasjoner. Jeg har også utvalgt deg for mitt navns skyld. Slutt å vannære meg og vend deg bort fra din selvopptatte tanke. Hvor lenge skal jeg vente?

Du har rikdom og overflod, men glemmer at det var jeg som velsignet deg. Det er ikke din ære at du har slik overflod. La det igjen bli noe du tar i mot med takk og ydmykhet.

Stå ikke i veien for mine hensikter, eller jeg må tukte deg som en far som elsker sine barn. Ydmyk deg, omvend deg fra din utuktige omgang med andre!