Har vi Issakars salvelse i dag?

Vi står på et sted i historien hvor vi har et svært godt fundament for å lære å forstå tiden vi er i. Gud har gjentatte ganger åpenbart sine veier […]

Read more
Til menigheten i Norge (2020)

Er menigheten på flukt fra sin salvelse, sitt kall og sitt oppdrag? Har vi forstått vår sanne identitet?
Den dagen, for lenge, lenge siden, da Eva og Adam valgte å spise den forbudte frukten, forsvant essensen av deres vesen, nemlig relasjonen med Gud, selve livet. Gud ropte på Adam og sa «Hvor er du!?» Borte fra sin Gudgitte hensikt …

Read more