Har vi Issakars salvelse i dag?

Vi står på et sted i historien hvor vi har et svært godt fundament for å lære å forstå tiden vi er i. Gud har gjentatte ganger åpenbart sine veier […]

Read more