Har vi Issakars salvelse i dag?

Vi står på et sted i historien hvor vi har et svært godt fundament for å lære å forstå tiden vi er i. Gud har gjentatte ganger åpenbart sine veier […]

Read more
Til menigheten (2)

Apostelen Peter talte til en mengde jøder. Noen hadde harde hjerter, mens andre hungret etter sannhet. Midt i dette virket hærskarenes Gud ved Den Hellige Ånd. Vitnesbyrdet forteller oss at da Peter talte om Jesus som de hadde korsfestet, stakk det dem i hjertet og de spurte: «Hva skal vi gjøre,

Read more
Til menigheten i Norge (2020)

Er menigheten på flukt fra sin salvelse, sitt kall og sitt oppdrag? Har vi forstått vår sanne identitet?
Den dagen, for lenge, lenge siden, da Eva og Adam valgte å spise den forbudte frukten, forsvant essensen av deres vesen, nemlig relasjonen med Gud, selve livet. Gud ropte på Adam og sa «Hvor er du!?» Borte fra sin Gudgitte hensikt …

Read more
Profetisk ord over Norge

Janteloven, kontroll og død religion er fiender av det Gud ønsker å gjøre i Norge i dag. Kan vi settes fri fra dette? Få med deg et profetisk ord som ble talt på en Nasjonal bønnekonferanse i 2016. Relevant i dag!

Read more
Babylonsk fangenskap

I Prophetic Untimeliness skriver Os Guinness : «Det skrikende behovet i kirken i Vesten i dag er reformasjon og vekkelse og besluttsom frigjøring fra modernitetens babylonske fangenskap.» Sakte men sikkert […]

Read more
Slutt å følge falske guder

Norge, du løper febrilsk rundt og leter etter svar – på feil sted. Du finner ikke veien framover før du vender deg tilbake til meg. Jeg er nasjonenes opprinnelse og […]

Read more
Er alt egentlig åndelig?

Å være nysgjerrig er fantastisk! Som barn er vi kanskje på vårt beste. Da utforsker vi, spør og lurer på alt mulig. Det er egentlig litt dumt at vi ser […]

Read more